Martina Kazičková

4. Ako by vás charakterizovali vaši priatelia?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Častou otázkou, ktorá sa môže na výberovom pohovore objaviť v rôznych variantoch je otázka, ako by vás charakterizovali iní ľudia. Priatelia vás osobne lepšie poznajú – to znamená vaše charakterové vlastnosti a správanie, kolegovia sa môžu zas vyjadriť k vášmu správaniu na pracovisku.

Odpoveď je zmesou na: Ako pôsobím na druhých ľudí? a „Ktoré vlastnosti ma charakterizujú“?

Ako by ste mali reagovať?

Vhodná odpoveď by mala vyjadrovať vaše typické charakterové vlastnosti – sústreďte sa však na tie, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate, napr: zvládanie záťaže, angažovanosť, presnosť, organizačný talent, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a i.

To však nestačí – svoje tvrdenie musíte nejako dokázať príkladom, iba tak presvedčíte, že danou vlastnosťou disponujete a ostatní vás tak vnímajú.

Nezabudnite však, že vaši priatelia poznajú aj vaše slabiny: spomeňte preto 1-2 z nich, ale také, ktoré nie sú relevantné k pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Čomu by ste sa mali vyhnúť?

  • jednoduchému výpočtu svojich vlastností bez dôkazov (a takých, ktoré nemôžu vaši priatelia poznať, ak s vami nepracujú)
  • dávajte si pozor na uvádzanie takých vlastností, ktoré stoja v príkrom protiklade s požiadavkami na pracovné miesto: napr. vyhľadávanie rizika (táto vlastnosť je žiadaná iba pri veľmi malom množstve pozícií)
  • preháňaniu – je ľahko ho prehliadnuť a získate okamžite mínusové body

Táto otázka nepatrí k tým najnáročnejším, treba byť však na ňu pripravený, aby ste sa prezentovali ako človek, ktorý sa pozná a vie, aké kompetencie môže firme ponúknuť.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás