Martina Kazičková

5 zásadných elementov úspešného uchádzania sa o prácu

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Dôležité pravidlá na získanie pozvánky na osobný pohovor – alebo prečo nestačí poslať štandardný životopis.

Dnešný trh práce ponúka čoraz menej voľných pracovných pozícií, na ktoré sa hlási stále väčší počet uchádzačov.

Aj napriek tomu, že disponujete dokonalou kvalifikáciou a domnievate sa, že sa na voľnú pozíciu hodíte, môže chybný postup vo vašej prezentácii viesť k tomu, že nezískate ani len pozvanie na výberový pohovor – a už vôbec nie pracovné miesto, po ktorom túžite.

Ako teda môžete zvýšiť svoje šance na úspech vo výberovom procese? Prečítajte si naše tipy:

1. IDEÁLNA PRÁCA PRE VÁS – SVEDOMITO SI ZVOĽTE VHODNÚ POZÍCIU

Príprava profesionálnej prezentácie, ktorá vás bude reprezentovať, vyžaduje určitý čas. Ak namiesto solídnej prípravy rozosielate svoje materiály na všetky svetové strany, budete minimálne úspešní. Požadovaný profil uchádzača sa musí zhodovať s vašou pracovnou dráhou. Aj keď si pripravíte perfektnú prezentačnú mapu, nepodarí sa vám získať miesto, ak nepreukážete dostatočnú kvalifikáciu. Svedomito selektujte ponúkané pracovné pozície (ak používate tradičný spôsob uchádzania sa o prácu) a vyberte si také, ktoré zodpovedajú vášmu individuálnemu profilu, alebo skúste naopak aktívny spôsob hľadania práce.

2. KAŽDÁ PRACOVNÁ POZÍCIA VYŽADUJE ŠPECIFICKÝ SPÔSOB VAŠEJ PREZENTÁCIE

Ak používate jeden a ten istý motivačný list, v ktorom meníte len hlavičku a oslovenie (ak vôbec), nečudujte sa, že vás na osobný pohovor nikto nepozýva. Koľko času si myslíte, že personalista venuje podkladom jedného uchádzača, keď ich dostane tak 100 a musí vybrať tých, ktorých pozve na osobné stretnutie? Polhodinu? Štvrťhodinu? Aspoň päť minút? Nie – je to max. 1 minúta. Áno, toľko času stačí na rozpoznanie solídne pripravených uchádzačov od tých, čo len skúšajú.

Neodporučame vám používať štandardné vzory životopisov, ktoré nájdete na internete!!! Mnohé z nich nie sú správne a vždy sa od vás bude očakávať, že obsah svojich prezentačných materiálov dôsledne prispôsobíte pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Skontrolujte, či ku každému bodu pozície, na ktorú sa hlásite, môžete uviesť konkrétny dôkaz toho, že požiadavku spĺňate. Napr. ak je v požiadavkách na pracovnú pozíciu uvedené, že firma očakáva minimálne trojročnú prax, uveďte v motivačnom liste: „Ako sa mi podarilo počas mojej trojročnej praxe v spoločnosti X dokázať….“ Ak si do prezentačných materiálov uvediete len zoznam vlastností, ktoré by sa tak mohli vyžadovať (som komunikatívny, vyhýbam sa konfliktom a veľmi rada pracujem v tíme…), budete s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešní. Váš potenciálny zamestnávateľ chce dôkaz vášho tvrdenia.

3. BEZCHYBNÉ A KOMPLETNÉ PREZENTAČNÉ MATERIÁLY

Často sa nám stáva, že prezentačné materiály uchádzačov obsahujú údaje z predchádzajúcich firiem, v ktorých ste sa uchádzali o prácu, alebo dátum na nich je starý aj pol roka. Rovnako trápne je, keď v oslovení nezmeníte kontaktnú osobu, neoslovíte konkrétneho človeka (ale použijete „Vážené dámy, vážení páni…“) alebo ženu omylom oslovíte „Vážený pán….“ To sú chyby, ktoré svedčia o vašej nepripravenosti a nedostatočnej pozornosti vašej prezentácii. Naozaj aj v tomto prípade veríte, že budete pozvaní na osobný pohovor?

Nechajte si svoje materiály pozrieť niekým, komu dôverujete – aby minimálne prečítal text a opravil prípadné pravopisné alebo štylistické chyby.

4. PROFESIONALITA SPRACOVANIA MATERIÁLOV – DIZAJN

Ani formu svojej prezentácie (motivačného listu a životopisu) by ste nemali podceňovať. Dajte si pozor na dôležité detaily. Dizajn vašej prezentačnej mapy musí korešpondovať s vašim vystupovaním na výberovom pohovore. Je však pravda, že ani najúžasnejšie spravené materiály vás nezachránia, ak ich obsah nebude relevantný a korektný. Forma je dôležitá, ale nebude uprednostnená pred obsahom.

Použite aj kreatívnejšiu formu prezentácie – nemusí to byť vždy len Times Roman 12! Nebojte sa rôznych decentných prvkov – prezentácia však musí byť vždy zladená s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Inak sa bude prezentovať pracovník banky, inak pracovník v reklame.

Aj formátovanie vašich materiálov podčiarkne, že sa vážne zaujímate o prácu a venovali ste príprave svojej prezentácie patričný čas.

5. VHODNÉ MÉDIUM – ONLINE PREZENTÁCIA ALEBO KLASICKY POŠTOU

Rešpektujte formu, ktorá vyhovuje organizácii, v ktorej sa uchádzate o prácu. V mnohých prípadoch nie sú poštou zaslané materiály akceptované, ak si firma výslovne želala e-mailovú prezentáciu. Mnohé organizácie prijímajú žiadosti o zamestnanie len cez svoj online portál – stráca sa v nich možnosť individuálnej prezentácie, ale je potrebné rešpektovať aj túto formu.

Čo na záver? Ak chcete byť pozvaní na osobný pohovor, venujte svojej prezentácii dostatok času. Ak nepodceníte prípravu, odzrkadlí sa to vo vašich prezentačných materiáloch. Dbajte pritom na detaily. Nie každá žiadosť o zamestnanie, s ktorou si dáte kopu roboty, skončí pozvánkou na výberový pohovor. Ale ak pri každom kontaktovaní potenciálneho zamestnávateľa odvediete svojich 100 %, významne zvýšite svoju šancu uspieť.

Ak si hľadáte novú prácu a chcete sa naozaj profesionálne pripraviť, odporúčame vám využiť našu praktickú príručku, pomocou ktorej sa vám to určite podarí. Viac informácií o nej nájdete na: www.3krokykukariere.sk.Newsletter


kontaktujte nás