Martina Kazičková

7. Ako sa vám darí udržiavať rovnováhu medzi prácou a životom?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Toto nie je teoretická otázka, ale dôležitý faktor vašej pracovnej aj osobnej spokojnosti, ktorá má priamy vplyv na vašu neprítomnosť na pracovisku, produktivitu aj identifikáciu s firmou. 

Čo môžete pre rovnováhu vo vašom živote robiť vy?

 • Stanovte si priority v živote
 • Plánujte aj v práci aj v živote
 • Vyčleňte si čas na rodinu (pevné termíny)
 • Spravodlivo si rozdeľte starostlivosť o domácnosť
 • Pravidelne športujte
 • Podporujte členov svojej rodiny a nechajte si tiež pomôcť

Čo môže pre to urobiť váš zamestnávateľ?

V prvom rade si firma musí byť vedomá, aký dôležitá je rovnováha práce a súkromia pre spokojnosť a výkonnosť jednotlivých zamestnancov (ale keby neboli, túto otázku vám zrejme nepoložia).

Vyrovnaný zamestnanec:

 • Je motivovaný, výkonnejší, úspešnejší a menej chorý
 • Zriedkavejšie z firmy odchádza
 • Viac sa identifikuje s firmou

Zamestnávateľ môže zamestnancov pomôcť vytvoriť rovnováhu medzi prácou a rodinou nasledovným:

 • umožnením flexibilnej pracovnej doby
 • tým, že nebude vyžadovať pravidelné nadčasy
 • školením manažmentu na tému Work-Life Balance
 • umožnením kratších pracovných úväzkov
 • poskytnutím možnosti športovania v práci (napr. cez obedňajšiu prestávku)
 • zabezpečením zdravej stravy v závodnej jedálni

Ak je pre vás harmónia medzi prácou a rodinou dôležitá, informujte sa o tom, ako sa organizácia k tejto téme stavia. Pretože ak ho nebude podporovať a pre vás je to zásadná podmienka vašej spokojnosti, nebude to zrejme tá „pravá“ firma pre vás.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás