Martina Kazičková

Jedna slabá stránka stačí

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Zažili ste už pracovný pohovor, na ktorom sa vás nespýtali, čo sú vaše silné a slabé stránky? Asi nie, lebo sú to štandardné otázky personalistov. Jasné, silné stránky ešte vieme odprezentovať: „Vzhľadom k tejto pracovnej pozícii chcem povedať, že sa viem veľmi nadchnúť pre vec a som kreatívna. Ak budeme mať dostatok času, rada by som to dokumentovala na konkrétnom príklade.

Ale prečo musíme na pracovnom pohovore zakaždým vyťahovať aj naše slabiny?

Každý z nás má oblasti v ktorých sme slabší. Je to prirodzené a ľudské. Otázkou je ako zverejniť na pohovore svoje slabé stránky v situácii, ktorá je pre nás dôležitá. Najlepšie je poukázať na takú slabú stránku, ktorá nesúvisí s pracovnou pozíciou o ktorú sa uchádzate, alebo ktorá sa pri dôkladnejšom pohľade môže javiť dokonca ako vaša prednosť.

Napríklad: „Ak sa ma pýtate na moje slabé stránky, okamžite ma napadne, že z času na čas nechám na svojom pracovnom stole riadny chaos. Uvedomujem si, že ešte musím na sebe pracovať, aj keď som sa už v tomto ohľade dosť zlepšila“. Ak je jednou z vašich silných stránok kreativita, tak je chaos na pracovnom stole akceptovateľný. Touto slabou stránkou vyzdvihnete svoju silnú stránku.

Ešte dva tipy navyše: keď hovoríte o svojich slabých stránkach, nebuďte veľkorysí a nezačnite vymenovávať celé množstvo nedostatkov (aj keď verím, že by ich mnohí z vás dokázali nájsť viac ako silných stránok). Jedna stačí, prípadne si nechajte jednu do zálohy – ale vždy podľa pravidla: nemala by súvisieť s pracovnou pozíciou o ktorú usilujete. A nezabudnite: ak si nie ste vedomí svojich silných a slabých stránok, nemôžete ani posúdiť, či sa na pracovnú pozíciu hodíte.

Ak sa pripravujete na zmenu pracovného miesta a záleží vám na svojej budúcnosti, začnite sa zaoberať svojou sebareflexiou – pomocou praktickej publikácie 3 kroky ku kariére (dostupnej ako ebook či v printovej verzii na www.3krokykukariere.sk alebo vo všetkých väčších kníhkupectvách).Newsletter


kontaktujte nás