Presunúť na
Presunúť na:
 • Potrebujem sparing partnera

   

  Uvedomili ste si potrebu sparing partnera, ktorý vám poskytne kompetentnú, priamu a lojálnu spätnú väzbu? Partnera, ktorý vnesie svoj nezávislý pohľad z vonku, pomôže rozpoznať dôležité od nedôležitého, aby ste dokázali efektívne využiť svoje zdroje?


  Ak chcete sústrediť svoj čas a energiu na naozaj dôležité veci, aby ste dokázali robiť a realizovať správne rozhodnutia a ak chcete mať na svojej strane profesionála, ktorý je zasvätený do fungovania organizácie a vie, čo vám zabezpečí úspech, je tento koučingový program určený práve vám. Objavte svieže myšlienky nezávislého uhla pohľadu, získajte v nás spojenca, ktorý vám pomôže zachovať si potrebný prehľad, dosiahnuť odstup a upevniť vašu pozíciu.


  • Mať možnosť premyslieť si a prekonzultovať rozhodnutia s neutrálnym partnerom
   
  • popis východiskovej situácie

   Menšia organizácia sa ocitla v situácii potreby radikálnej zmeny. Majiteľ potreboval reagovať veľmi rýchlo na vzniknutú situáciu a hľadal neutrálneho sparing partnera na reflektovanie a konzultovanie svojich rozhodnutí.

   Výsledok ročnej spolupráce v individuálnom koučingu

   Počas jedného roka sme spoločne vypracovali individuálne stratégie a metódy, pomocou ktorých klient získal väčšiu istotu pri rozhodovaní. Naše sparing partnerstvo mu umožnilo redukovať chybné rozhodnutia a posilniť svoje postavenie na trhu.

   
 • Kompetencie viesť druhých

   

  Uvedomili ste si, že na to, aby ste dokázali efektívnejšie realizovať svoje projekty, musíte vybudovať svoju schopnosť viesť druhých? Chcete sa naučiť delegovať, lepšie viesť svojich kolegov a koordinovať ich tak, aby bol ich potenciál využívaný čo najefektívnejšie?


  Ak potrebujete stratégie a nástroje, aby ste vystupovali presvedčivo a získali viac vplyvu a neformálnej autority, koučing Kompetencie viesť druhých je pre vás ideálny. Pomôžeme vám naučiť sa, ako od vášho šéfa dostať to, čo vám pomôže pri práci. Vybavený užitočným knowhow od nás môžete zdôrazniť vlastné kompetencie a zároveň zabodovať výkonom dobrého manažéra. Dokážete sa s istotou pohybovať na politickom parkete vyšších hierarchií. Suverénne sa budete pohybovať v situáciách vyžadujúcich diplomaciu a získate na vplyve – čo je však dôležité, v súlade s vašim vnútorným presvedčením a hodnotovým systémom.


  • Podnety k projektovému riadeniu
  • Zlepšenie kultúry vedenia
  • Efektívne viesť virtuálny tím
   
  • popis východiskovej situácie

   Manažér známej organizácie z IT branže opisoval pri našom prvom stretnutí, ako neštruktúrovane a chaoticky prebieha aktuálny projekt, ktorý viedol. Bol pod obrovským tlakom, cítil sa preťažený, ale musel projekt úspešne dokončiť. Projekt bol predaný za pevnú sumu , takže mal k dispozícii iba minimálny manévrovací priestor. Chyby by pre projekt znamenali katastrofu, na klientovi bolo zjavné, že projekt v jeho existujúcej podobe pre neho predstavuje obrovskú záťaž.

   Výsledok po 10 mesačnom koučingu

   Klient si vypracoval vlastné štandardy a postupy, ktoré sa mu podarilo implementovať počas problematického projektu. Tieto postupy začal bežne používať v rámci riadenia aj iných projektov a o rok neskôr získal internú cenu za najlepší projekt. Dnes patrí k významným projektovým manažérom organizácie.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • opis východiskovej situácie

   Stredne veľká organizácia vznikla odčlenením niektorých procesov z veľkej nadnárodnej spoločnosti. Do tej doby v nej neexistoval personálny rozvoj. Nikto zo zamestnancov sa nikdy nezúčastnil systematického vzdelávania. Vedenie novej organizácie sa rozhodlo začať systematicky pracovať na rozvoji manažérskych kompetencií všetkých vedúcich pracovníkov. Situácia bola komplikovaná aj v tom aspekte, že niektorí manažéri boli vo funkcii viac ako 10 rokov a pre niektorých bolo vedenie tímu úplne novou rolou.

   Výsledok po realizácii tréningov (3x 2 dni) a individuálneho koučingu

   Manažéri si rýchlo uvedomili možnosti , ktoré im tréningy ponúkajú a dokázali v priebehu niekoľkých týždňov ozdraviť kultúru vedenia. Po realizácii tréningov a individuálneho koučingu sa významne zvýšili výsledky opakovaného prieskumu spokojnosti zamestnancov. V ukazovateľoch komunikácia s manažérom tímu, vedenie tímu a spolupráca manažérov na horizontálnej úrovni sa výsledky meraní významne zlepšili (až o 2 stupne).

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • popis východiskovej situácie

   Manažéri zahraničnej spoločnosti pracujú vo virtuálnych tímoch, majú po celom území SR svojich kolegov, ktorých koordinujú z ústredia. V poslednej dobe dochádzalo k čoraz väčšiemu nárastu konfliktov medzi odbornými zamestnancami medzi sebou a následne aj medzi príslušnými manažérmi. Zamestnanci sa cítili byť ústredím ignorovaní a faktom bolo, že niektorí z nich svojho manažéra nevideli viac ako rok. Tok informácií sa komplikoval, výstupy pre klientov sa oneskorovali. Koncoví zákazníci začali byť nespokojní a zvýšil sa počet sťažností. Cieľom našej intervencie bolo zlepšiť komunikáciu tímu manažérov a tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú hlavné procesy organizácie.

   Výsledok po ročnom skupinovom aj individuálnom koučingu

   Po ročnom kombinovanom individuálnom aj skupinovom koučingu tím manažérov zaznamenal výrazné zlepšenie vzájomnej komunikácie (merané v prieskume spokojnosti zamestnancov), ale aj top manažment pozitívne hodnotil zlepšenie ich spolupráce. Manažéri spolu so zamestnancami si spoločne vypracovali systém vzájomného „fungovania“, ktorý dôsledne používajú. Počet sťažností klientov sa znížil o 60% a zvýšila sa aj spokojnosť zamestnancov v oblasti vzťahov v tíme.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • Zmena pracovnej pozície

   

  Pripravujete sa na novú manažérsku pracovnú pozíciu alebo rolu? Chcete sa vyhnúť chybám a posilniť si sebavedomie?


  Ak potrebujete konkrétny nástroj a preverené riešenia, aby ste novú rolu rýchlo a suverénne zvládli a prvých 100 manažérskych dní mohli uzavrieť s dobrou bilanciou, koučing Zmena pracovnej pozície je určený vám. Ak ste postúpili do top manažérskej úrovne, potrebujete konkrétnu podporu, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia uprostred mikropolitiky a nepriamej komunikácie.
  Vďaka našim skúseným koučom zistíte, ako skrátiť čas potrebný na zapracovanie sa v novej role a ako získať jasnú orientáciu v novej situácii. Podporíme vás pri sústredení vašej energie a získaní istoty. Vyhnete sa tak chybám a stratám, najmä ak prechádzate zo stredného do top manažmentu.


  • Stať sa príkladom pre druhých
  • Keď sa z kolegu stane nadriadený
   
  • popis východiskovej situácie

   Organizácia v rámci svojej reštrukturalizácie musela vybudovať kompletne novú oblasť svojho pôsobenia. Touto úlohou bola poverená skúsená manažérka, kompetentná, výborne sa orientovala v procesoch organizácie a bola veľmi výkonná. Avšak jej postupy boli neštruktúrované, nestrategické a ani zďaleka nevyužívala svoj potenciál – doslova ho rozdávala, plýtvala ním.

   Výsledok individuálneho koučingu6 mesiacov neskôr

   Klientka s našou pomocou vybudovala novú oblasť podnikania krok po kroku počas 6 mesačného individuálneho koučingu. Už po relatívne krátkom čase začala pracovať štruktúrovanejšie, rozpoznávala dôležité od naliehavého, naučila sa presadiť a jasne vymedziť. Dokázala organizácii poskytovať svoj výkon v zdravej a konštruktívnej miere, pretože si jasne uvedomila, že pre úspech projektu nie je rozhodujúci počet odpracovaných hodín v týždni, ale precízne premyslený postup. Dnes by sme ju mohli charakterizovať ako stabilizovanú manažérku, ktorá prichádza s novými nápadmi a podáva dlhodobo dobrý výkon.

   Medzitým sa z novej podnikateľskej činnosti organizácie stal magnet pre nových zamestnancov. Pokiaľ organizácia začala v starých činnostiach optimalizovať počet pracovných miestach, v novej časti organizácii dochádza k náboru nových ľudí.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • popis východiskovej situácie

   Jeden z odborných zamestnancov bol na základe svojich pracovných výsledkov povýšený do funkcie manažéra. Z kolegu sa zrazu stal nadriadený tým istým ľuďom, s ktorými každý deň zdieľal to dobré aj zlé. Povýšením sa klient zrazu dostal do úplne inej roly – stál pred novými úlohami, ktoré od neho vyžadovali iné správanie a obsahovali nové výzvy. Od koučingu očakával odpovede na otázky, ako dosiahne akceptáciu vo svojej novej role, ako zvládne očakávania manažmentu a ako sa mu podarí motivovať svojich podriadených – donedávna ešte jeho kolegov.

   Výsledok po prvých 100 dňoch v novej roly

   Už prvých 100 dní v novej pozícii ukázalo, čo všetko v klientovi je. Vyjasnil si v prvom rade očakávania od novej manažérskej roly, koučing mu pomohol zorientovať sa a zvládnuť špecifické problémy pri zmene roly (dištanc a blízkosť, dôvera a kontrola), naučil sa delegovať úlohy na svojich bývalých kolegov a viesť s nimi kritické rozhovory. Podarilo sa mu získať autoritu bez toho, aby bol autoritatívny. To, čo hodnotil ako veľmi prospešné bolo porozumenie motivácii a naučil sa ovplyvňovať výkonnosť svojho tímu každodenným vedením, na ktoré nepotrebuje ani cent.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • Priority

   

  Ste vystavený narastajúcej záťaži ako časový tlak, očakávanie zvýšenej výkonnosti alebo akútnym konfliktom? Radi by ste s pomocou kouča analyzovali záťažové faktory, stanovili svoje priority a mali jasno v efektívnejšom spôsobe správania sa?


  Ak potrebujete mať vo veciach jasno, aby ste dokázali prijímať správne rozhodnutia, koučing Priority je pre vás ideálnym riešením. S našou podporou získate väčšiu trpezlivosť pri riešení aktuálnych aj budúcich záťažových situáciách. Vytvoríte si svoj vlastný „systém varovania“ a dokážete tak bez problémov zvládnuť aj kritické situácie. Budete suverénni a stres prestane byť vašou témou.


  • Zvýšenie výkonnosti a zaistenie optimálneho kariérneho rozvoja
  • Realistické zvládanie stresu a trvalej záťaže
   
  • popis východiskovej situácie

   Vedúci útvaru konzultačnej spoločnosti viedol útvar, ktorého pracovníci boli kompletne preťažení. Jeden z nich, ktorého považovali za najväčšieho „ťahúňa“, vážne ochorel a bol dlhodobo práceneschopný. Kolegovia zostali z tejto skutočnosti zaskočení, stratili motiváciu, ich výkonnosť sa znížila a ďalšiu záťaž už nedokázali absorbovať. Výrazne sa zvýšila ich chybovosť a narastala nespokojnosť klientov. Príkaz vyššieho manažéra znel: v tejto zostave musíte pracovať ďalej, nie je možné za chorého kolegu prijať náhradu. Bolo preto potrebné akútne znížiť záťaž zamestnancov.

   Výsledok po kombinovanom individuálnom a skupinovom koučingu

   Zamestnanci sa naučili rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým a na konci našich intervencií sa cítili oveľa lepšie, slobodnejší, síce vyťažení ale nie preťažení ako výsledok kombinovaného individuálneho a skupinového koučingu. Bolo zrejmé, že ich vnútorná spokojnosť podstatne vzrástla. Toto citeľné oslobodenie spôsobilo výrazný nárast výkonnosti. Celý útvar sa stabilizoval a stmelil.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • popis východiskovej situácie

   Manažérka extrémne orientovaná na výkon so silnou potrebou vykonávať čokoľvek perfektne, pracovala bežne aj počas víkendu, aby bolo všetko tip-top. Odpočinok a relaxácia boli pre ňu cudzie slová, stále išla „na plný plyn“. Dlhodobý stres a záťaž však priniesli svoje ovocie. Bola stále podráždená, trpela silnými migrénami, zažívala pravidelné konflikty na pracovisku aj doma, začala čoraz častejšie vypadávať z dôvodu krátkych práceneschopností. To ju prinútilo vyhľadať pomoc – „musím nájsť pre seba riešenie, inak vyhorím“.

   Výsledok po dlhodobom koučingu

   Po 10 stretnutiech s koučom sa klientke podarilo zabudovať si „systém skorého varovania“ , ktorý jej pomáha v akútnej situácii lepšie reagovať. Víkendy trávi odpočinkom a stavia sa voči vlastnému perfekcionizmu podstatne tolerantnejšie. Klientka sa zorientovala vo svojom hodnotovom systéme a jasne si určila priority, čo jej pomáha inak štruktúrovať deň. Jeden deň v týždni trávi s úplne inými, ako pracovnými aktivitami.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • Osobná efektivita

   

  Chcete rozvíjať svoj kompetenčný profil, alebo zručnosti svojich spolupracovníkov? Hľadáte niekoho, kto by vám okrem konštruktívnej a individuálnej spätnej väzby navrhol aj konkrétne metódy a nástroje, vhodné pre každodenný pracovný život?


  AK by ste chceli byť „viditeľnejší“ a radi by ste sa naučili, ako sa lepšie predať, koučing venujúci sa Osobnej efektivite je pre vás ako stvorený. Váš kouč spolu s vami vyvinie vašu individuálnu stratégiu a následne vás bude podporovať pri jej presadzovaní.


  Viac suverenity povedie k nárastu vášho vplyvu v organizácii. K tomu však potrebujete „scénu“, na ktorej si budete môcť beztrestne precvičovať a potvrdzovať svoje úvahy dovtedy, kým v nich nebudete usadení a sebaistí. Práve náš kouč vám ju poskytne.
  S nami, ako citlivými spojencami zlepšíte svoju priebojnosť a efektivitu, zlepšíte svoje výsledky s použitím menších zdrojov a budete spokojnejší. Dokážete presadiť svoje nároky bez toho, aby ste pôsobili arogantne.


  • Efektívne viesť, bez potreby dominovať
  • Ako je možné stať sa „viditeľným“
   
  • popis východiskovej situácie

   Manažér stredne veľkej firmy sa na nás obrátil s problémom, ktorý ho veľmi zaťažoval. Mal pocit, že svojimi zamestnancami nie je dostatočne akceptovaný ako „dobrý manažér“. Jeho cieľom bolo výrazné zlepšenie schopnosti presadiť sa a zvýšenie osobnej efektivity.

   Výsledok po 10 termínoch, realizovaných v priebehu pol roka

   Klient sa začal vo svojej manažérskej roly cítiť podstatne istejšie a jeho spolupracovníci rýchlo zaznamenali zlepšenie jeho presvedčivosti. Výsledkom 10 koučingových termínov bolo, že klient začal presadzovať svoje nápady a návrhy bez toho, aby bol dominantný. Jeho spolupracovníkom to prinieslo výrazne lepšiu orientáciu a aj od zákazníkov dostáva spätnú väzbu, že jeho správanie vnímajú ako profesionálne a jasné.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • popis východiskovej situácie

   Veľmi dobrý odborník, kompetentný a výkonný manažér nás po absolvovaní Development Centra oslovil s požiadavkou zlepšiť svoju schopnosť „lepšie sa vedieť predať“. V koučingu sme sa preto rozhodli nájsť pre neho spôsob, ako byť „viditeľnejší“ ,zlepšiť svoju schopnosť presadiť sa a zároveň zostať verný svojmu vnútornému presvedčeniu.

   Výsledok po pol ročnom koučingu

   Spoločne sme vymysleli spôsob, ako sa bude môcť jemu prirodzeným spôsobom lepšie prezentovať bez toho, aby mal pocit, že sa musí „predávať“. Pomerne skoro po začiatku našej spolupráce začal komunikovať podstatne suverénnejšie a novo nadobudnuté sebavedomie viedlo k tomu, že ho ľudia začali inak vnímať a dokázal presvedčivo prezentovať aj klientom vo vysokých manažérskych pozíciách, čo mu dovtedy robilo obrovský problém. Začal byť hodnotený ako kompetentný a charizmatický manažér a aj jeho mimopracovné okolie hodnotilo jeho zmenu ako pozitívnu.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • Hľadám východisko

   

  Dostali ste sa do komplikovanej situácie a radi by ste z nej našli východisko? Potrebovali by ste akýsi „kufrík prvej pomoci“, pomocou ktorého by ste dokázali konať v krízovej situácii?
  V tom prípade potrebujete overené riešenia a skúseného, suverénneho a pokojného partnera, ktorý bude pevne stáť pri vás. Rozhodnite sa pre koučing Hľadám východisko a váš kouč vás podporí pri vypracovaní rýchlych možností riešenia a preskúmaní ich dôsledkov.

  • Získať nadhľad nad situáciami, ktoré sa ma bytostne dotýkajú
  • vysoký výkon a relaxáciu
   
  • popis východiskovej situácie

   Manažér útvaru s 9 zamestnancami sa potýkal s typickým problémom maticovej organizačnej štruktúry. Napriek tomu, že jeho ľudia pracovali na svojich projektoch, „požičiavali“ si ich iné organizačné útvary a prideľovali im ďalšie pracovné úlohy. Mnohí z nich boli zapojení do viacerých projektov a zavládol jeden obrovský zmätok. Stres a nevyjasnené kompetencie spôsobili eskaláciu konfliktu medzi dvomi útvarmi. Namiesto spoločného riešenia problémov sa začali vzájomne obviňovať a prehadzovať si zodpovednosť ako horúci zemiak. Klient bol zaskočený neschopnosťou zúčastnených vyriešiť tento problém, očakával, že rozumní ľudia chápu vecné argumenty.

   Výsledok po krátkom individuálnom koučingu (po 3 termínoch)

   Riešením bol krátky, individuálny koučing zložený z troch termínov. Klient sa dokázal rýchlo zorientovať vo vzniknutej situácii a stanoviť jednoznačné priority. V komunikácii si začal uvedomovať aj jej citovú stránku a potrebu vybudovania emocionálneho mosta medzi obomi zúčastnenými bez toho, aby jeden z nich mal v danej situácii pocit prehry. Podarilo sa mu primäť kolegov ku konštruktívnej spolupráci . Vzniknutá problematická situácia bola vyriešená a jeho rola v tom celom procese ocenená.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
  • opis východiskovej situácie

   Top manažér veľkej organizácie sa dostal do situácie, kedy mal pocit, že problémy, ktoré dlho odkladal, ho dobehli a nadobudli tvar obrovskej ťažkej gule, ktorá ho prikvačila a nedokázal sa spod nej oslobodiť. Prežíval obrovský stres a vnútorný zmätok. Jeho výkonnosť bola obrovská, no aj napriek tomu mal pocit, že nepracuje dosť a predovšetkým nie v požadovanej kvalite. Požiadal nás preto o pomoc pri svojom „odchaosení“ a vystúpení z kruhu, v ktorom sa stále točil.

   Výsledok po polročnom koučingu (6 termínov)

   Klient sa zorientoval vo svojich životných prioritách a vypracoval si pre neho priechodné stratégie, pomocou ktorých si do denného programu zakomponoval oddych
   . Prestal slovo „oddych“ počuť v negatívnom význame, nakoľko porozumel jeho významu, aby naďalej mohol podávať vysoký výkon.

   Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • Využitie potenciálu

   

  Máte pocit, že na momentálnej pracovnej pozícii ste zatiaľ naplno nerozvinuli svoj potenciál?


  Ak sa zahrávate aj s myšlienkou odísť z organizácie a potrebujete si preto vyjasniť vašu ďalšiu perspektívu, koučing Využitie potenciálu je určený vám. Náš kouč s vami preskúma možnosti, ako by ste v terajšej organizácii našli pracovnú pozíciu, ktorá by vám bola „ušitá na telo“. Zároveň s vami vypracuje stratégie, ktoré vám pomôžu želanú pozíciu získať. Stanete sa jednoducho správnym človekom na správnom mieste.
  Urýchlite svoju kariéru, využite naplno svoj potenciál a schopnosti na správnom mieste
  Ostatne – aj organizácia bude profitovať z toho, ak obsadíte kľúčovú pozíciu.


  • Lojálni zamestnanci na správnej pracovnej pozícii
   
  • opis východiskovej situácie

   Jeden zo stredných manažérov organizácie chcel urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Uvažoval nad možnosťou prihlásiť sa na pracovnú pozíciu aj napriek tomu, že úplne nezodpovedala jeho kompetenciám. Pretože kládol na seba aj ostatných veľmi vysoké nároky, chcel si byť „na čistom“, kam až môže reálne smerovať svoj kariérny postup.

   Výsledok po 9 mesiacoch individuálnej spolupráce

   Počas 9 mesačnej individuálnej spolupráce sme spoločne vypracovali popis pracovnej pozície pre manažéra, ktorá zodpovedala jeho silným stránkam a schopnostiam. Zároveň sme pripravili stratégiu, ako presvedčiť kompetentných, aby získal svoju vytúženú pozíciu. Vyšší manažment ihneď poznal, že môže oveľa lepšie využiť potenciál nášho klienta, než predtým. Získali tak pre organizáciu veľmi lojálneho manažéra, ktorý do nej priviedol ďalších vysokovýkonných zamestnancov.

   
 • Efektivita zmien

   

  Chcete zvládať komplexné zmenové a rozvojové procesy s väčším prehľadom a istotou?


  K tomu potrebujete získať iný uhol pohľadu, pomocou ktorého vyriešite dlhotrvajúce problém a odpor voči zmenám. Koučing Efektivita zmien vám pomôže získať účinné nástroje, aby ste dokázali zladiť jednotlivé kroky zmeny s cieľmi organizácie. Spoločne vypracujeme stratégie a postupy, aby sa vám podarilo zmeny nielen dobre naštartovať, ale aj doviesť do úspešného konca.


  • Stať sa príkladom pre druhých
   
  • popis východiskovej situácie

   Organizácia v rámci svojej reštrukturalizácie musela vybudovať kompletne novú oblasť svojho pôsobenia. Touto úlohou bola poverená skúsená manažérka, kompetentná, výborne sa orientovala v procesoch organizácie a bola veľmi výkonná. Avšak jej postupy boli neštruktúrované, nestrategické a ani zďaleka nevyužívala svoj potenciál – doslova ho rozdávala, plýtvala ním.

   Výsledok individuálneho koučingu6 mesiacov neskôr

   Klientka s našou pomocou vybudovala novú oblasť podnikania krok po kroku počas 6 mesačného individuálneho koučingu. Už po relatívne krátkom čase začala pracovať štruktúrovanejšie, rozpoznávala dôležité od naliehavého, naučila sa presadiť a jasne vymedziť. Dokázala organizácii poskytovať svoj výkon v zdravej a konštruktívnej miere, pretože si jasne uvedomila, že pre úspech projektu nie je rozhodujúci počet odpracovaných hodín v týždni, ale precízne premyslený postup. Dnes by sme ju mohli charakterizovať ako stabilizovanú manažérku, ktorá prichádza s novými nápadmi a podáva dlhodobo dobrý výkon.

   Medzitým sa z novej podnikateľskej činnosti organizácie stal magnet pre nových zamestnancov. Kým organizácia začala v starých činnostiach optimalizovať počet pracovných miestach, tak v novej časti organizácii dochádza k náboru nových ľudí.

   
 • Akcelerácia kariéry

   

  Radi by ste mali jasno v svojej perspektíve, kariérnych cieľoch a najefektívnejšej ceste, aby ste svoje predstavy zrealizovali čo najrýchlejšie? Chcete sa dostať až na špičku organizácie a zotrvať na nej ako úspešný manažér?


  Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, vaša atraktivita ako manažéra by sa mala významne zvýšiť, aby ste vo vašej kariére zaznamenali výrazný posun a jednoznačne preukázali svoje schopnosti. Na to ale potrebujete reálnu stratégiu, aby sa vám to podarilo. V spolupráci s nami a našimi koučmi prepnete na turbo a účinne zrýchlite kariérny postup – čo je však dôležité, zostanete pri tom verní sami sebe a svojmu presvedčeniu.


  • Koučing ako katalyzátor na urýchlenie kariéry
   
  • opis východiskovej situácie

   Klient sa domnieval, že „robiť kariéru“ znamená sledovať v inzerátoch voľné pozície a reagovať na niektorý z nich. Takýto postup v sebe ukrýva jedno nebezpečenstvo: ponúkané pozície iba zriedkakedy úplne vyhovovali jeho profilu. Začal sa teda pozícii prispôsobovať, veď ju predsa chcel dostať! Počas pracovného života to urobil niekoľkokrát, takže jeho profil sa začal čoraz viac odkláňať od profilu pozície, až bola diskrepancia taká veľká, že mal pocit, že nie je možné to vrátiť späť. Objavila sa nespokojnosť, ktorá pomaly viedla k negatívnej špirále z chýbajúcej motivácie, preťaženia a nedostatočného výkonu.

   Výsledok po 10 spoločných stretnutiach

   Klienti odchádzal z dlhodobého koučingu s jasným profilom, s uvedomením svojich silných stránok a kompetencií, čo mu pomohlo získať jasnú predstavu o vlastnej perspektíve. Zároveň si sledoval voľné pracovné pozície a keď vhodné miesto získal, pracovali sme s klientom naďalej na získaní najvhodnejšieho miesta v organizácii. Koučing mu pomohol vyvarovať sa nebezpečenstvu negatívnej špirály a zabezpečil mu kariérny postup, ktorý bol „ušitý pre neho“.

   
 • Zvýšenie tržieb na predajni

   

  Ste nespokojní s tým, aké vaši predajcovia na predajniach odvádzajú tržby? Ste presvedčení o tom, že produkty vašej spoločnosti sú pre klientov zaujímavé a neviete preto pochopiť, kde je problém?


  Ak vám konkurencia dýcha na krk a preto by ste chceli zvýšiť obrat v predajniach čo najrýchlejšie, rozhodnite sa pre koučing Zvýšenie tržieb predaja. Akcelerácia tržieb je možná – a dokonca rýchlejšie, ako by ste očakávali. S našou pomocou sa predajcovia vo veľmi krátkom čase naučia, čo musia robiť, aby klienti odchádzali z predajne s nákupom. Získate v nás spoľahlivého dôverníka a dlhodobý efekt v podobe zvýšených tržieb.


  • Zvýšenie predajnej výkonnosti predajne
   
  • popis východiskovej situácie

   Slovenský výrobca so sieťou cca 60 značkových predajní po celom území SR mal problém s nízkym a stagnujúcim obratom v jednej zo svojich predajní. Predajňa sa nachádzala v jednom z veľkých obchodných centier, aj napriek dobrej dostupnosti sa mesačné tržby pohybovali v priemere na úrovni 19-20 tisíc €. Predajňa bola otvorená 7 dní v týždni a striedali sa v nej 2 predajcovia. Cieľom nášho snaženia bolo zvýšiť obrat min. o 30%.

   Výsledok po 2 – mesačnom intenzívnom koučingu (8 termínov)

   V krátkom, ale veľmi intenzívnom koučingu sme sa zamerali na predajné správanie predajcov, ktorí veľmi rýchlo pochopili, aký spôsob predaja naozaj funguje. Zaviedli si svoj interný systém, zosystematizovali svoju prácu a inak začali komunikovať s klientmi. Počas veľmi krátkej doby dvoch

   

kontaktujte nás