Martina Kazičková

Najčastejšie chyby v životopise

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Hovorí sa, že papier veľa znesie – ale aj to má svoje hranice! Vyvarujte sa typických chýb, ktoré sa v životopisoch najčastejšie objavujú.


VEĽKÉ MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ

Vaša profesijná dráha musí byť kompletne, stručne a pritom výstižne zdokumentovaná. Dodatočnú kvalifikáciu, absolvovanie kurzov či vedľajšie vykonávané činnosti uvádzajte len vtedy, ak sa obsahovo vzťahujú k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. To, ktoré informácie je zmysluplné uviesť, závisí od požadovaného profilu danej pracovnej pozície.

Pri písaní životopisu platí základné pravidlo: tak veľa informácií, ako je potrebné a tak málo, ako je len možné.

INFORMÁCIE NEMAJÚ POŽADOVANÚ VYPOVEDNÚ HODNOTU

Popri jasnej a logickej štruktúre je dôležitá výpovedná hodnota životopisu. Pre personalistu nemá zoznam pracovných pozícií, na ktorých ste pracovali, žiadnu informačnú hodnotu – potrebuje vedieť, čo sa skrýva za označením pozície. Preto je zmysluplné uviesť pri každej pracovnej pozícii jej podstatnú pracovnú náplň (3-5 bodov), ktorá precízne objasní vaše najdôležitejšie kompetencie.

Čím dávnejšie ste na nejakej pozícii boli, tým stručnejší popis pracovného miesta uvádzajte.

ZVELIČOVANIE A UVÁDZANIE NEPRÁVD

Úspešnosť vo výberovom pohovore zvýšite len vtedy, ak svoj životopis individuálne prispôsobíte k profilu pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Nechápte to zle – určite nie uvádzaním neprávd!!! Ale tým, že uvediete o sebe informácie, ktoré súhlasia s profilom.

Ak profil požaduje excelentnú znalosť angličtiny a vy si do životopisu uvediete, že ste pokročilý, pričom nedokážete cudzincovi popísať ako sa dostane z bodu A do bodu B, nebudete úspešný. Jednoduchá konverzácia v angličtine na pracovnom pohovore, ktorú znenazdajky začne personalista, odhalí váš podvod a vy sa môžete rovno zdvihnúť a s hanbou odísť.

Nedostatočné soft skills sa odhalia na výberovom Assessment Centre, alebo najneskôr pár dní po nástupe do práce. Pri závažnejších podvodoch sa môžete dočkať aj trestného stíhania a prácu rýchlo stratíte. S posudkom, ktorý dostanete, sa určite nikde chváliť nebudete.

ZLÁ ŠTRUKTÚRA INFORMÁCIÍ

Pokúste sa vžiť do kože personalistu, ktorý denne musí prečítať niekoľko prezentačných materiálov uchádzačov o voľné miesto. Ak sa vám podarí odprezentovať vaše kľúčové kompetencie stručne a prehľadne, významne mu uľahčíte prácu a automaticky vzbudíte dobrý dojem.

Životopis dlhší ako 2 strany ani neposielajte. Zvoľte dobre čitateľný font a primeranú veľkosť. Ideálny je Arial alebo Times New Roman, veľkosť 11-12.

ČO SMIETE ZO ŽIVOTOPISU VYPUSTIŤ

Uvádzajte iba najvyššie vzdelanie, ktoré ste dosiahli. Personalistov nezaujíma, kam ste chodili na základnú školu a už vôbec nie, že ste po 3.triede zmenili školu.

Úplne prekonané a v dnešnej dobe neaktuálne je uvádzať údaje o rodičoch, súrodencoch a štátnu príslušnosť. Informácie k politickej príslušnosti alebo náboženstve sú zmysluplné len vtedy, ak sa uchádzate o pracovné miesto v tomu odpovedajúcej oblasti.

Ak sa chcete dôsledne pripraviť na ďalší kariérny krok, potom je tu pre vás www.3krokykukariere.sk.Newsletter


kontaktujte nás