Martina Kazičková

Predajte medzery vo vašom životopise

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Medzery v životopise môžu ľahko „zabiť“ vašu kariéru. Niet divu, že mnohí uchádzači preto svoj životopis upravia a medzery kreatívne vyplnia. POZOR: dôsledky pre vás však môžu byť katastrofálne.

„Čomu ste sa venovali v období august 2008 až september 2009?“ Marek dostal túto otázku na každom pohovore, ktorého sa za posledný mesiac zúčastnil. Absolvoval bakalárske štúdium, vie preukázať bohatú prax a aj to, že popri práci študoval. Personalistov však viac zaujíma ročná medzera v jeho životopise. Často sa stretáva s podozrievaním, že chce zakryť prerušenie štúdia. On si však doprial oddychový čas po skončení strednej školy, aby sa mohol zdokonaliť v angličtine pobytom v Amerike.

Je jedno, či sa za medzerou v životopise skrýva pobyt v cudzine, nezamestnanosť alebo ochorenie, vzniknú v ňom biele miesta, ktoré personalisti potrebujú zdôvodniť. Platí pritom jedno pravidlo: prikrášlenie je dovolené, klamstvo zakázané.

Klamstvo býva rýchlo odhalené

Je lákavé medzeru jednoducho zaplniť vhodným klamstvom. Veď ako by vám personalista mohol dokázať, že ste sa namiesto účasti na internetovom výskume svojho najlepšieho priateľa len tak flákali? Nezabúdajte, že lož má krátke nohy. V prípade medzier v životopise bývajú uchádzači riadne „vyobracaní“ a klamstvo býva odhalené. Musíte rátať aj s tým, že si personalista deklarované informácie jednoducho overí. Ak ste podvádzali, býva strata dôvery definitívna a vy na pracovné miesto môžete okamžite zabudnúť.

Principiálne platí, že medzery menšie ako 2 mesiace nie je potrebné zdôvodňovať. To je často doba potrebná na to, aby sa človek poobhliadol po novej práci. Z dvoch mesiacov sú však rýchlo tri, štyri, päť … Ak sa to stane hneď po ukončení štúdia, je to ešte v poriadku – uprostred pracovného života to už môže byť problém. Pozrite sa na možnosti ako zdôvodniť rôzne príčiny výpadku v kariére.

Zmena študijného smeru

Prvé medzery v životopise môžu vznikať už počas štúdia, napríklad kto zmení študijný smer a musí preklenúť jeden semester kým začne nové štúdium, z toho si netreba robiť ťažkú hlavu. Chybné rozhodnutia robí každý z nás. Pokiaľ je to však možné, využite tento čas na nejaký vedľajší pracovný pomer alebo prax, ktorý je relevantný k vášmu novo zvolenému študijnému smeru. Ak to je učiteľstvo, môžete dávať súkromné hodiny. Keď to je manažment, môžete brigádovať v niektorej z poradenských spoločností.

Vedľajší pracovný pomer

Môže sa stať, že medzi bakalárskym a magisterským štúdiom prerušíte štúdium, aby ste si zarobili na ďalšie štúdium: túto skutočnosť nie je dôvod zamlčať. Pracovné skúsenosti počas štúdia by ste mali uviesť do životopisu – minimálne preto, že tým prezentujete svoju angažovanosť a samostatnosť.

Odkladali ste po ukončení štúdia vstup do zamestnania?

Pokiaľ je odklad menší ako dva mesiace, nič sa nedeje. Ak sa vám nepodarilo v štátnicovom strese paralelne uchádzať o prácu, mali by ste tak urobiť hneď po skončení školy. Pokiaľ sa vám nedarí získať prácu, odporúčame využiť tento čas na ďalšie vzdelávanie – napríklad v cudzích jazykoch. Vyplníte tak medzeru v životopise zmysluplnou aktivitou.

Nemáte pracovné skúsenosti? „Predajte“ svoje praktikum!

Ak sa vám po ukončení štúdia podarilo získať len praktikum, predajte ho ako pracovnú skúsenosť – čím koniec koncov aj je. Musíte však uviesť konkrétne činnosti, za ktoré ste boli zodpovední. Pri ktorých projektoch ste asistovali. Čo ste sa naučili a čo viete využiť v ďalšom zamestnaní.

Aj cestovanie vzdeláva

Mnohí študenti sa vedome rozhodnú dať si po skončení štúdia niekoľkomesačnú pauzu, aby mohli cestovať alebo zúčastniť sa na nejakom projekte sociálneho charakteru. Svojou cestovateľskou vášňou prezentujete svoj záujem o iné kultúry, ale aj schopnosť žiť v cudzom prostredí. Pritom sa určite zdokonaľujete v znalosti cudzích jazykov – to všetko personalistovi poskytne aspoň čiastočný obraz o vašej pracovnej kvalifikácii.

Nezamestnaný – a čo teraz?

Kto je nezamestnaný dlhšie ako dva mesiace, môže zostaviť svoj životopis chronologicky, od začiatku svojej pracovnej kariéry, nie od posledného zamestnávateľa: tak aspoň personalista okamžite neuvidí, že si už dlhšie hľadáte prácu.

Formulácia „bez zamestnania“ vyzerá v životopise lepšie ako „nezamestnaný/á“.

Živnosť

Mnohí dlhodobo nezamestnaní sa pokúšajú otvoriť si živnosť. Ak aj vy patríte do tejto kategórie a žiaľ ste vo svojom podnikaní neboli úspešní, je potrebné to do životopisu uviesť. Pretože aj to ukáže personalistovi, že máte záujem pracovať a prakticky dokážete riešiť svoju pracovnú situáciu.

To, ako dlho „smie“ byť človek nezamestnaný, závisí od branže. Čím špecifickejšie sú požiadavky na pracovnú pozíciu, tým rýchlejšie človek stráca znalosti a ťažšie sa mu podarí opäť sa zamestnať na pôvodnej pozícii.

Menšia firma, väčšie šance

Čím je organizácia väčšia, tým horšie šance bude mať človek s medzerami v životopise, aby sa v nej zamestnal. Podstatne väčšie vyhliadky bude mať v menšej firme. Nedostávajú tak veľa žiadostí o prijatie do zamestnania a pozývajú na pohovor aj tých uchádzačov, ktorí neurobia perfektný prvý dojem.

Výchova detí – žiadna „materská dovolenka“!

Ak je prestávka v kariére spôsobená vašou starostlivosťou o deti (nezávisle od toho, či ste žena alebo muž), mali by ste sa v životopise vyhnúť pojmom „materská dovolenka“. Pretože táto doba nemala s dovolenkou a oddychom vôbec nič spoločné: bola minimálne tak náročná, ako práca na plný úväzok. „Starostlivosť o rodinu a výchovu detí“ alebo „práca v rodine“ – by mala znieť vhodná formulácia. Prezentujete ňou schopnosť multitaskingu a zvládania stresu, ktorú môžete prakticky využiť v práci.

Choroby sú osobná téma

Keď je medzera spôsobená dlhodobým ochorením, musíte potenciálnemu zamestnávateľovi oznámiť svoje ochorenie len v prípade, ak môže ohroziť iných. V ostatných prípadoch nie ste povinní nikomu nič vysvetľovať, je to čisto vaša privátna vec.
Do životopisu môžete napísať: február – júl 2012: ochorenie.

Ak chcete využiť naše komplexné know-how v oblasti kariérneho poradenstva, navštívte nás na www.3krokykukariere.sk.Newsletter


kontaktujte nás