• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  Úctivý šéf, dobrá pracovná atmosféra, zhoda vo všetkých otázkach – väčšina ľudí sa usiluje o harmonickú vzájomnosť v práci. Rozhodnutia sa prijímajú jednohlasne, rozdielnosť v názoroch trvá len okamih. Členovia tímu sa k sebe stále správajú prívetivo, časté grilovačky a návštevy bowlingu potvrdzujú, ako dobre si všetci rozumejú. Byť v opozícii voči ostatným, mať iný názor nie je „in“, ísť do konfliktu je takmer nepredstaviteľné. V takomto tíme to rýchlo začne zaváňať konformizmom: priveľa takéhoto „súladu“ môže byť pre tím smrteľné. Ako teda zabezpečiť konštruktívnu harmóniu na pracovisku?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  Veľa sa dnes hovorí o mobbingu, ale málokto vie, že aj manažéri bývajú často šikanovaní – a to zospodu, pri tzv. staffingu šikanujú zamestnanci systematicky svojich nadriadených. Staffing nie je v organizáciách vôbec ojedinelým javom – naopak, zaznamenávame nárast tohto správania a prichádzame preto s touto témou, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako treba zasiahnuť.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková
  Personalisti často nariekajú nad množstvom fráz v motivačných listoch a často oprávnene. Typická používaná fráza „Týmto sa uchádzam o pracovnú…“ naozaj o uchádzačovi nepovie zhola nič. Avšak aj organizácie samé idú vo svojej inzercii voľných miest uchádzačom zlým príkladom: vo vlastných inzerátoch nasleduje jedna fráza za druhou.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás