Martina Kazičková

19. Ako sa vám darí zvládať konflikty?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Na pracovnom pohovore sa s touto otázkou stretnete prakticky vždy. Ak budete argumentovať tým, že sa konfliktom vyhýbate, vytvoríte dojem, že pred konfliktnými situáciami utekáte. A to nie je tá najlepšia odpoveď, keď si pomyslíte, koľko konfliktov v dnešnom pracovnom svete vzniká.

Táto otázka súvisí s témou „Ako zvládate kritiku?“
 

O ČO IDE PRI TEJTO OTÁZKE?

Konflikty sú zákonitou súčasťou života každej firmy a každý z nás ich zvláda tak nejako „po svojom“.

Zdôraznite – nevyhýbam sa konfliktom, som pripravený/á konflikt riešiť

Podčiarknite – konflikty riešim profesionálne

Uveďte nejaký príklad – aký konflikt sa vám podarilo vyriešiť?

KTORÉ VLASTNOSTI SÚ PRI ZVLÁDANÍ KONFLIKTOV DÔLEŽITÉ?

Empatia – byť v stave vcítiť sa do situácie toho druhého a pozrieť sa na problém z jeho uhlu pohľadu

Vecnosť – byť v stave oddeliť osobnú a vecnú rovinu

Sociálna kompetencia – schopnosť správnej interpretácie správania, neverbality a slov

Otvorenosť – pomenovať problém otvorene, bez útočenia na druhého

Chcieť konflikt vyriešiť – ochota porozumieť stanovisku druhého a hľadať riešenie, s ktorým budú spokojné obe strany

Vnímavosť – rozpoznávať problém/konflikt v počiatkoch a nájsť si čas na riešenie vzniknutej situácie

Ak sa vám podarí včas rozpoznať blížiaci sa konflikt, začnete vzniknutú situáciu riešiť a nebudete obviňovať druhú stranu, môžete zabrániť vyhroteniu situácie. Firma ušetrí náklady a pracovný čas na zmysluplnejšie veci, ako sú konflikty. Na pohovore zdôraznite svoju pripravenosť riešiť konflikty pomocou praktického príkladu. Tak presvedčíte personalistu, že nebudete vzniknuté problémy zametať pod koberec.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás