• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  Úctivý šéf, dobrá pracovná atmosféra, zhoda vo všetkých otázkach – väčšina ľudí sa usiluje o harmonickú vzájomnosť v práci. Rozhodnutia sa prijímajú jednohlasne, rozdielnosť v názoroch trvá len okamih. Členovia tímu sa k sebe stále správajú prívetivo, časté grilovačky a návštevy bowlingu potvrdzujú, ako dobre si všetci rozumejú. Byť v opozícii voči ostatným, mať iný názor nie je „in“, ísť do konfliktu je takmer nepredstaviteľné. V takomto tíme to rýchlo začne zaváňať konformizmom: priveľa takéhoto „súladu“ môže byť pre tím smrteľné. Ako teda zabezpečiť konštruktívnu harmóniu na pracovisku?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Ľudia, s ktorými sa stretávame, sú ako zrkadlá, ktoré nám ukazujú naše vnútro. Čo to však znamená? To, čo povieme o druhom, hovorí viac o nás samých, než o ňom. Dotýkame sa tých okamihov v pracovných aj osobných vzťahoch, keď prichádza k problémom. Keď sa objavujú nedorozumenia, ťažko pochopiteľný hnev, zbytočné konflikty, snaha o pomstu. V čom, alebo v kom je vtedy „chyba“?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Pokúste sa vybaviť si tie najväčšie problémy, ktoré ste doteraz prežili: strach z nepoznaného; nedostatok húževnatosti niečo dokončiť; odkladanie nejakého rozhodnutia; vyhýbanie sa konfliktnému rozhovoru... Všetky spomínané situácie majú niečo spoločné – zdráhate sa opustiť svoju zónu komfortu, pretože je to nepríjemné.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková
  Na pracovnom pohovore sa s touto otázkou stretnete prakticky vždy. Ak budete argumentovať tým, že sa konfliktom vyhýbate, vytvoríte dojem, že pred konfliktnými situáciami utekáte. A to nie je tá najlepšia odpoveď, keď si pomyslíte, koľko konfliktov v dnešnom pracovnom svete vzniká. Táto otázka súvisí s témou „Ako zvládate kritiku?“
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička
  Ak niekto vyhorí, spravil niečo nesprávne – takéto individuálne vnímanie burnoutu stále dominuje vo verejných diskusiách. Avšak začínajú sa množiť hlasy, ktoré chcú aj organizácie brať na zodpovednosť. V tomto článku sa chceme zamyslieť nad štrukturálnymi dôvodmi burnoutu a ako ho môžu firmy odstrániť.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  V priamej komunikácii s ľuďmi sa stáva, že aj napriek našej úprimnej snahe byť konštruktívny, rozhovor skončí výsledkom, s ktorým nie sme spokojní. Opakovane skĺzneme do rovnakých, zdanlivo bezvýchodiskových situácii. Dostali sme sa do tzv. dramatického trojuholníka. Človek je pri stretnutí s druhým často uväznený vo svojej role. Zvyčajne sa jedná o tri konkrétne roly, prenasledovateľa, obete a záchrancu.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás