Martina Kazičková

25. Boli by ste ochotní ísť pracovať aj do našej zahraničnej pobočky?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Ak sa uchádzate o prácu vo veľkých firmách, ktoré majú zastúpenia po celom svete, možno sa na pohovore stretnete s touto otázkou. Ak prejavíte svoju pripravenosť byť „mobilní“, zvyšujete tak šance na pohovore uspieť. To však neznamená, slepo súhlasiť, ale zdôrazniť, že ste ochotní sa touto témou zaoberať a zvážiť všetky faktory, ktoré vaše konečné rozhodnutie ovplyvní.
 

ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE VAŠE ROZHODOVANIE?

O aký dlhý pobyt v zahraničí sa jedná?
Či odídete rozbiehať novú pobočku na 5 mesiacov alebo budete do zahraničnej pobočky preložený na 5 rokov, je obrovský rozdiel.

Do akej krajiny máte byť vyslaný?
V každej krajine sú rozdielne životné aj pracovné podmienky. Boli ste v tej krajine niekedy, napríklad na dovolenke, poznáte ju? Poznáte niekoho, kto v tej krajine žije a pracuje?

Ako asi zareaguje váš partner/deti?
Ak máte alebo plánujete mať deti, dokážete sa zžiť s novým prostredím? Preberali ste už s nimi takúto možnosť? Zoženie si váš partner prácu ľahko, alebo bude spočiatku nezamestnaný?

Kto bude znášať zvýšené náklady?
Cestovné, zvýšené životné náklady, náklady na presťahovanie sa, dane v zahraničí, sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, náklady na škôlku/školu a prípadná chýbajúca mzdy vášho partnera – to všetko sú otázky, nad ktorými by ste mali vážne uvažovať.

Akým jazykom sa v tejto krajine hovorí?
Aj keď sa v zahraničnej pobočke vašej firme hovorí tým istým jazykom, ako vo vašej materskej krajine (napr. anglicky/nemecky), je možné, že na dohovorenie sa v bežnom živote budete potrebovať ďalší cudzí jazyk.

Aké kompetencie budete mať v zahraničí?
Vyjasnite si, akú pozíciu by ste mali zastávať, s akými kompetenciami a akou zodpovednosťou.

Aká pracovná doba je štandardom v zahraničí?
Informujte sa na pracovnú dobu, počet dní dovolenky, zistite si počet dní pracovného voľna.

Aký plat budete v zahraničí poberať?
Otázka mzdy je dôležitým faktorom rozhodovania sa medzi prácou doma a v zahraničí. Informujte sa preto dôkladne na štruktúru mzdy, výšku daní a odvodov, na to aké sú povinné platby doma a kto bude znášať tieto zvýšené náklady, kto uhradí vaše presťahovanie, eventuálne iné náklady súvisiace s vašim pobytom v zahraničí.

Na akú pracovnú pozíciu sa vrátite po ukončení zahraničného pracovného pobytu?
Zahraničný pobyt vám automaticky nezaručí kariérny postup doma. Je možné, že po návrate sa budete musieť vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu.

S akým platom môžete rátať po vašom návrate domov?
Nie je ojedinelé, že v zahraničí budete zarábať viac, ako doma. Informujte sa preto, aký plat budete mať po návrate zo zahraničia, aby ste sa vedeli pripraviť najmä na možnosť, že to bude výrazne menej.

Absolvovať pracovný pobyt v zahraničí môže byť zaujímavé, atraktívne a motivujúce – a za určitých podmienok aj nápomocné vo vašej kariére. Aby to tak bolo, je potrebné sa na takýto pobyt dôsledne pripraviť a naplánovať si nielen jeho priebeh, ale aj návrat domov.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás