Martina Kazičková

34. PREČO STE SA ROZHODLI PRE TÚTO PRÁCU?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Pomocou otázky zisťujúcej vašu motiváciu a zdôvodnenie voľby svojej pracovnej orientácie sa firma snaží odhadnúť, ako sa rozhodujete (spontánne alebo uvážene), ako plánujete (krátkodobo alebo dlhodobo) a aký pracovný výkon sa od vás v budúcnosti dá očakávať. 


 

ČO SA CHCE PERSONALISTA DOZVEDIEŤ?

  • Od kedy sa zaujímate o túto prácu?
  • Je vaša voľba dôsledkom vašej preferencie alebo skôr rodinnej tradície?
  • Zvolili ste si túto prácu z dôvodu nedostatku iných možností?
  • Ste si vedomí výhod a nevýhod tejto práce?
  • Čo vás motivuje (peniaze, istota práce, vyhliadky do budúcna)?
  • Uvádzate racionálne alebo skôr emocionálne dôvody?

AKÉ DÔVODY UCHÁDZAČI UVÁDZAJÚ NAJČASTEJŠIE?

Jasne definovaná práca: mnohí uchádzači si hľadajú prácu, v ktorej majú jasno, čo sa od nich očakáva, niečo v zmysle „kto, čo, prečo, načo ...“. Môže tak vzniknúť obava z nízkej flexibility a ochoty urobiť niečo nad rámec pracovných povinností.

Rodinná tradícia: lekári, fyzici, právnici ... dôvodom často býva silnejšia preferencia rodičov, než uchádzačov.

„Lebo ma to baví“: toto nie je presvedčivý argument, záujmy mávajú dlhodobý charakter, zábava trvá zvyčajne len chvíľku. Okrem toho, pri viacerých pracovných úlohách človek veľa zábavy nezažije, za to sa však od vás očakáva plný výkon.

Dobrý plat: lepšie bude uviesť najprv 2-3 dôležitejšie dôvody, než spomeniete peniaze. Fixácia na mzdu môže byť negatívne hodnotená.

AKO TEDA POSTUPOVAŤ PRI ZDÔVODNENÍ VOĽBY?

V ideálnom prípade ste už svoj životopis štruktúrovali tak, aby ste zdôraznili, prečo ste sa rozhodli pre danú prácu. Musíte preukázať, že:

  • Váš záujem o prácu nie je náhodný, ale dlhodobo pretrváva 
  • Dlho ste nad ňou racionálne uvažovali a nebolo to žiadne spontánne rozhodnutie
  • Vaše silné stránky sa pre túto prácu vyžadujú

Absolventi musia pri tejto otázke zdôrazniť, že sa uchádzajú o prácu po solídnom zvážení všetkých pre a proti a že „neskúšajú“. Ľudia s praxou by sa mali sústrediť na príklady ich voľby z minulosti a vyjadriť presvedčenie, že by sa tak rozhodli opäť (ak to tak samozrejme je).

ĎALŠIE DÔVODY VAŠEJ VOĽBY:

Nadanie: matematika, šport, kreativita, dlhoročné hobby sa stane povolaním.

Náhoda: aj náhoda vás môže priviesť k práci, ktorá vás baví. Môžete to otvorene priznať, ale nezabudnite jasne vysvetliť, prečo ste pri tejto práci zostali, že v nej chcete pokračovať a aké úspechy ste v nej už dosiahli.

Skúška: veľmi zlý argument – keď vy sami neviete, prečo a ako dlho chcete túto prácu vykonávať, prečo by do vás firma mala investovať čas a peniaze. 

 


Newsletter


kontaktujte nás