Martina Kazičková

35. Prečo ste tak dlho študovali a mali taký zlý prospech?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Ak sa v životopise ukáže, že ste študovali dlhšie, ako je bežné, spoľahnite sa na to, že túto otázku na pohovore dostanete. Nehádžte preto „flintu do žita“, pripravte sa na ňu.
 

 1. Firma sa o vás zaujíma (preto vás pozvali na pracovný pohovor aj napriek vášmu dlhšiemu štúdiu)
 2. Na otázku treba odpovedať krátko a presne! (dlhá odpoveď zaváňa výhovorkami)
 3. Zrozumiteľný dôvod je lepší ako akákoľvek výhovorka
 4. Úprimnosť je lepšia ako komplikované zdôvodnenie alebo ospravedlňovanie

ČO STE ZÍSKALI DLHŠÍM ŠTÚDIOM?

Dlhšie štúdium by ste nemali hodnotiť ako obťažujúce, ale prezentovať to, čo viete lepšie ako kolegovia, ktorí štúdium skončili skôr, ako vy.
Štúdium obvykle môže predĺžiť (a zároveň obohatiť):

 • Pobyt v zahraničí
 • Praktikum, vedľajší pracovný pomer, brigáda
 • Dobrovoľnícka činnosť

Pri každej z menovaných činností ste sa niečo naučili – získali ste pracovné skúsenosti, stanovovať priority, organizovať si čas, zlepšili ste svoje jazykové vedomosti.

PREORIENTOVALI STE SA POČAS ŠTÚDIA?

Každý človek prechádza fázami novej orientácie, momentmi, keď sa sám seba pýta, či jeho aktuálna činnosť (napr. štúdium) naozaj je to, čomu sa chce ďalej venovať.

 • Vaša nová orientácia mohla spôsobiť, že ste síce štúdium neukončili, ale niekoľko semestrov bola pre vás prioritou iná činnosť a následne ste sa vrátili k štúdiu
 • Nová orientácia vás viedla k tomu, že ste sa rozhodli pre nový študijný smer

Zdôraznite, že práve nová orientácia vám pomohla nasmerovať sa na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, nemáte žiadne pochybnosti a znova by ste sa tak rozhodli. 

AKO BY STE NEMALI REAGOVAŤ?

Určite by nemal vzniknúť dojem, že vaše dlhšie štúdium hodnotíte ako chybu. Keď bude potrebné uvádzať argumenty, vyvarujte sa nasledovných:

 • Neobviňujte iných: profesorov, rodinných príslušníkov, partnerov, spolužiakov – inak vznikne dojem, že sú vinní všetci, okrem vás.
 • Choroby: je na vašom zvážení zverejniť ochorenia, ktoré sa môžu znovu objaviť a vy môžete vypadnúť na dlhšiu dobu
 • Musel som pracovať a zarábať: zdôraznite radšej pozitíva práce na vedľajší pracovný pomer ako tie negatívne („musel som“)
 • Najprv som bol chorý, potom som mal rodinné problémy, potom prax, následne som si musel dať pauzu.... dokážete ešte sami sledovať svoje argumenty?
 • Som lenivý...
 • Chýbala mi motivácia

PREČO STE MALI TAKÉ ZLÉ ZNÁMKY?

Čoraz viac personalistov a vašich budúcich šéfov zaujíma váš študijný index a výsledky štátnic. Ak to nie je radostné čítanie, pripravte si argumenty, ktoré na pohovore presvedčivo použijete. 

1.nikdy nehádžte vinu na druhých

Aj keď ste presvedčení, že na vás „sedeli“, hľadajte vinu u seba. Inak budete vnímaný ako človek, ktorý sa chce zbaviť zodpovednosti za svoje konanie. 

2.neuvádzajte nič nehovoriace dôvody

Výhovorky typu „lenivosť“, „snažil som sa“, „robil som, čo som vedel“ sú nielen málo presvedčivé, ale uškodia vám. Personalista ich môže vnímať ako vaše trvalé charakterové vlastnosti.

3.nezačnite sa ospravedlňovať

Neberte túto otázku osobne a nezačnite sa brániť. 

4.buďte sebavedomí a sebakritickí

Začnite sebakritikou, zdôraznite, že ste si vedomí svojich slabých stránok, ale uvedomujete si aj tie silné – a požiadaviek na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Vysvetlite:

 • Ako ste si doplnili chýbajúce vedomosti (napr. ďalším vzdelávaním)
 • Že toto obdobie nízkej výkonnosti máte definitívne za sebou
 • Naučili ste sa stanovovať si priority
 • Akú doplnkovú kvalifikáciu ste získali

Byť sebavedomým neznamená byť hrdý na svoje zlé študijné výsledky, ale jednoznačne prezentovať svoje silné a silné stránky. Aj napriek zlým známkam vás pozvali na pohovor – musíte teda spĺňať ich požiadavky!

5.známky nie sú všetko

Jasné, nie sú všetko, posudzujú sa aj vaše aktivity, prax – pracovné skúsenosti (čím sú väčšie, tým viac sa vaše zlé známky dostanú do úzadia).

Oveľa dôležitejšie ako otázka: Prečo ste mali štvorky z matematiky? presvedčiť, že sa viete učiť z vlastných chýb.

 


Newsletter


kontaktujte nás