Martina Kazičková

Ako si vypracujete svoj osobný profil?

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Určite ich poznáte a používate úplne bežne: čipové karty. Zvonku vyzerajú všetky rovnako, ale v sebe majú zabudovaný individuálny čip, ktorý obsahuje všetky dôležité a individuálne informácie. Model čipovej karty môžete využiť pri vypracovaní svojho osobného profilu: zozbierate o sebe všetky podstatné informácie a sústredíte ich do jedného čipu. Informácie vám budú v budúcnosti kedykoľvek dostupné. To má dve veľké výhody: 

 

  1. Každú ponuku voľnej pracovnej pozície môžete porovnávať s vašim čipom a mať jasno v tom, do akej miery sa vzďaľuje od vašej želanej pracovnej pozície.
  2. So svojim čipom sa môžete sami vydať na pracovný trh a svojmu terajšiemu zamestnávateľovi, alebo firmám, v ktorých by ste radi pracovali, predložiť svoju ponuku.

Postupujte inak, ako to býva bežné: nie je to organizácia, ktorá vám ponúka vopred určené pracovné miesto, ale vy máte svoj jasne zadefinovaný profil, z ktorého si môžete vypracovať ponuku, s ktorou oslovíte organizáciu. Takýto postup nielenže urýchli vašu kariéru, ale prispieva k tomu, aby organizácie umiestnili tých najlepších ľudí na správnych miestach.

Situácia, v ktorej vy prichádzate do firmy s ponukou, sa podstatne odlišuje od bežného prijímacieho rozhovoru: dialóg prebieha na partnerskej úrovni. Miesto toho, aby ste sa prispôsobovali podmienkam organizácie vy, sú vaše podmienky transparentné a ľahšie nájdete so svojom partnerom riešenie, výhodné pre obidve strany. Účinok býva obrovský: vystupujete sebavedomo, partnera presvedčíte svojou ozajstnou silou a zvýšite šancu uspieť. 

Čím jasnejší obraz o sebe budete mať, tým presvedčivejšie sa môžete prezentovať a tým zrozumiteľnejší bude obraz, ktorý o sebe sprostredkujete svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi. Ľahko sa to povie, ale získanie obrazu o sebe znamená vydať sa na dobrodružnú cestu v sebe samom a intenzívne sa preskúmať: Čo presne obsahuje váš jedinečný čip? 

Odpovede na túto otázku vám poskytne sebareflexia. Pod sebareflexiou rozumieme sebapozorovanie vlastného správania, myšlienok a prežívania. Ako na niečo reagujete? Ako to, že reagujete v niektorých situáciách rozdielne? Čo sa skrýva za vašim správaním? Impulzívne zvykneme hodnotiť vnímané a reagujeme na to – avšak bez reflexie. Je oveľa jednoduchšie, vidieť vinných tých druhých: svojich päťdesiat percent nám často zostáva neuvedomených. Zriedka pátrame v sebe, čo konkrétne nás alebo nášho partnera viedlo k určitej reakcii. Iba máloktorí sú v kontakte sami so sebou, mnohí sú permanentne podráždení a netušia prečo. Musí to tak zostať? Určite nie! Sebareflexia vás učí zdokonaliť vnímanie seba, svojho prežívania a otvára úplne nové možnosti vašej profesionálnej budúcnosti. Je obrovský rozdiel, keď ste si plne vedomí, aké vzory správania prinášate do vzťahov. 

Sebapoznanie je elementárnym predpokladom a prvým krokom, ktorý je potrebné vykonať skôr, než si položíte otázku: „Na čo sa vlastne hodím a ako sa môžem predať?“ Musíte poznať kvality produktu skôr, než ho začnete ponúkať. Dôsledky nedostatočného sebapoznania môžu viesť k preceňovaniu alebo podceňovaniu. 

Ak sa pripravujete na zmenu pracovného miesta a záleží vám na svojej budúcnosti, začnite sa zaoberať svojou sebareflexiou – pomocou praktickej publikácie 3 kroky ku kariére (dostupnej ako ebook či v printovej verzii na www.3krokykukariere.sk  alebo vo všetkých väčších kníhkupectvách) alebo využite náš kariérny koučing.

 


Newsletter


kontaktujte nás