Peter Kazička

Analytické myslenie - zabudnutá kompetencia

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Peter Kazička

Dnešný pracovný svet si analyticky orientovaných ľudí priveľmi necení. V porovnaní s kreatívnymi kolegami a charizmatickými lídrami môžu pôsobiť všedne. Nezriedka sa stávajú terčom posmechu a obvinení z toho, že kazia zábavu. A predsa sú títo zdanlivo nudní analytici pre organizáciu životne dôležití. 

Z mnohých strán je počuť: „Potrebujeme viac lídrov a menej manažérov“. Mám pocit, že leadership je vnímaný ako väčšia hodnota: lídri sú charakterizovaní ako emocionálni, intuitívni a charizmatickí vizionári a manažéri ako analytickí technokrati. Ale nie je to tak – dôležití a potrební sú aj intuitívni lídri aj analytickí manažéri. Nie je jedno lepšie a druhé horšie, sú len iní.

Analytické uvažovanie býva často zamieňané s matematickými schopnosťami, čo nie je úplne presné. Analytické myslenie je forma logického uvažovania a zahŕňa v sebe podstatne viac ako len rýchle počítanie či odhadovanie numerických hodnôt. Môžeme ho charakterizovať ako proces myslenia, v ktorom sa jeden úsudok odvodzuje z druhého a výsledkom sú správne závery. Mnohé pracovné pozície si vyžadujú analytické uvažovanie. Ak sa stretnete s takouto požiadavkou, očakáva sa od vás najčastejšie schopnosť rozpoznať problém a systematicky ho vyriešiť. Tento proces v ideálnom prípade prebieha v troch krokoch. Najprv je potrebné urobiť analýzu komplexnej témy alebo problému. Následne preskúmať jednotlivé aspekty problému, vyberať podstatné informácie, čím sa vylúčia nedôležité a spojiť to, čo k sebe patrí. V poslednom kroku je treba medzi sebou prepojiť jednotlivé aspekty, čím vznikne uskutočniteľná syntéza, čo vedie k vyriešeniu problému. 

Analytické myslenie je typické dôkladným rozborom situácie, ako dôležité sa javí hľadanie čo najväčšieho počtu detailov, ich hodnotenie a vzájomné pozorovanie. Ľudia s rozvinutým analytickým uvažovaním dokážu veľmi rýchlo vystihnúť situáciu a adekvátne na ňu reagovať. 

AKO SA DÁ CHARAKTERIZOVAŤ ANALYTIK?

 • Okolím býva vnímaný ako vyrovnaný, rozvážny človek, psychicky stabilný aj v záťažových situáciách
 • Výnimočne podlieha emóciám, čo neznamená, že ich nemá, iba sa na ne neorientuje
 • Môže byť vnímaný ako človek, ktorý si drží od svojho okolia odstup
 • Býva vynikajúcim pozorovateľom, pre ktorého je úplne prirodzené dôkladne skúmať a hodnotiť štandardné situácie
 • Všíma si detaily, ale chápanie jednotlivých aspektov problému býva od seba izolované, chýba mu potrebný nadhľad 
 • Pozornosť a dôkladnosť v práci je samozrejmá, pri riešení problému postupuje systematicky. Je však schopný sústrediť sa v jednej chvíli len na niekoľko málo aktivít.
 • V rozhovore na otázky zvykne odpovedať veľmi podrobne, ale nemá zmysel pre mieru často si nevšimne, že svojho partnera už nudí (toľko tak podrobných informácií nepotreboval)
 • Ľahko nachádza chyby a nepresnosti, rozpozná riziká a to, čo je potrebné optimalizovať
 • Výsledky vie jednoznačne zdôvodniť a interpretovať

U ľudí s výrazným analytickým myslením je možné rozpoznať štyri kľúčové dimenzie výkonnosti. Dokážu veľmi rýchlo zachytávať komplexné obsahy. Sú schopní ísť do veľkej hĺbky problému a operovať súčasne s viacerými premennými a detailmi. Problém vedia štrukturovať do jasného reťazca príčin a dôsledkov. Z výsledkov svojej analýzy získajú užitočný model vysvetlení a výstupov.

Ako ste na tom s analytickým myslením vy? Skúste sa zamyslieť nad dvomi úlohami, ak máte samozrejme chuť a čas.

Úloha 1: V reštaurácii sedia pri jednom stole štyria muži (dvaja a dvaja oproti sebe): Plačko, Nesvadba, Dvorský a Král. Sú zamestnaní ako úradník, redaktor, technik a spisovateľ. Oproti Plačkovi sedí spisovateľ. Král je švagrom úradníka. Úradník sedí vedľa Plačka. Král rozpráva, ako boli so spisovateľom a Nesvadbom na výstave. Redaktor má chatu vedľa Plačka. 

Ako sedia pri stole a kto má aké zamestnanie?

 

Úloha 2: Na ulici je 5 domov, každý inej farby. V každom dome žije osoba inej národnosti. Každý obyvateľ domu pije iný typ nápoja, fajčí inú značku cigariet a chová iné zviera. Nikto nepije to čo ostatní, nefajčí to čo ostatní a nechová to čo ostatní.

 1. Angličan žije v červenom dome.
 2. Švéd chová psy.
 3. Dán pije čaj.
 4. Zelený dom je hneď naľavo od bieleho.
 5. Obyvateľ zeleného domu pije kávu.
 6. Ten, kto fajčí cigarety Pall Mall, chová vtáky.
 7. Obyvateľ žltého domu fajčí cigarety Dunhill.
 8. Ten, kto žije v prostrednom dome, pije mlieko.
 9. Nór žije v prvom dome.
 10. Ten, kto fajčí cigarety Blends, žije vedľa chovateľa mačiek.
 11. Chovateľ koní žije vedľa toho, kto fajčí cigarety Dunhill.
 12. Ten, kto fajčí cigarety Blue Master, pije pivo.
 13. Nemec fajčí cigarety Prince.
 14. Nór žije vedľa modrého domu.
 15. Sused toho, kto fajčí cigarety Blends, pije vodu.

Vašou úlohou je prísť na to, kto chová ryby?

Riešenie úloh - viď nižšie:
 


Newsletter


kontaktujte nás