• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička
  Aby boli zamestnanci motivovaní, musia sa nadchnúť, tvrdia jedni. Iní zas veria, že najdôležitejšie sú dobré systémy stimulov. Ďalší sú zase presvedčení, že zamestnancov nemožno motivovať. Pravdepodobne neexistuje téma v oblasti manažmentu, ku ktorej bolo tak veľa povedané a zároveň je stále tak veľa otvorených otázok, ako práve k motivácii.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  V aktuálnej dobe ste však tejto úlohe vystavení veľmi často – pretože jedna zmena ešte neskončí a už sa štartuje ďalšia. Aj napriek tomu, že prebiehajúce zmeny sú jedinečné a majú svoje špecifiká, emocionálne prežívanie zmeny prebieha podobne. Manažérske kurzy sa málo sústreďujú na to, ako zvládnuť emocionálnu zložku zmien. Ak prežívaniu zmeny rozumiete, môžete sa pocitom zúčastnených prispôsobiť a primerane na ne reagovať. Ak ho budete ignorovať, skomplikujete si život.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Mnoho manažérov ešte v dnešnej dobe uvažuje v kategóriách nadriadený – podriadení. Skúsme sa zamyslieť nad týmto, dnes už naozaj neaktuálnym, i keď v mysliach mnohých ešte stále funkčným modelom. Hneď v úvode treba povedať, že nadriadený nie je v prvom rade nič iné, iba výsledok organizačnej štruktúry. Jeho autorita je „pozičnou“ autoritou ...
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás