• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
    Pojem kontroling predstavuje systém finančného riadenia, prostredníctvom ktoréhoje možné plánovať, kontrolovať a ovplyvňovať finančný stav organizácie. Personálny kontroling predstavuje systematickú a celistvú koncepciu aktívnej tvorby, koordinácie a ďalšieho rozvoja činnosti riadenia ľudských zdrojov, s prepojením na oblasť plánovania, získavania informácií, kontroly a analýzy s cieľom sprehľadnenia personálnej oblasti a jej priblíženia potrebám riadiacich pracovníkov aj zamestnancov.
    Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás