• Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
    Empatie je medzi nami stále málo, najmä v kritických sitáciach. Jej najväčším zabijakom sú stres, tlak, únava a emócie ako zlosť, hnev a strach. Za týmito silnými emóciami sa skrývajú nenaplnené potreby a neuvedomené postoje, predsudky a hodnotenie, ktoré blokujú našu schopnosť vcítiť sa do druhého. Sústreďujeme sa na vlastné ciele a nezaoberáme sa druhými. Aj kultúra zohráva svoju roli: emócie do biznisu nepatria. Ale dajú sa emócie vypnúť?
    Pokračovať v čítaní...

  • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
    Personálna práca sa stala viac odbornou, využíva a rozvíja sofistikované pracovné metódy a postupy, kladie väčší dôraz na strategické aspekty riadenia ľudských zdrojov, flexibilita a výkonnosť sú kľúčové slová systémov personálnej práce. Personálni manažéri sa stali súčasťou vrcholového vedenia. S týmito zmenami súvisí aj záujem vedenia o identifikovanie prínosu personálneho útvaru pre dosahovanie úspechu organizácie.
    Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás