NOVÝ SPÔSOB VÝBERU PRACOVNÍKOV

Dynamický výber využíva princíp encounterovej skupiny a vo facilitovanej diskusii (diskusiu facilituje dvojica, muž a žena) sú kandidáti postupne vystavení vzájomnej interakcii, ktorej výsledkom je rozhodnutie skupiny záujemcov, kto z nich sa na danú pozíciu hodí najlepšie.

Súčasťou encounterovej skupiny môže byť aj klient, ktorý si výber objedná a v priamej konfrontácii v diskusii sám môže iniciovať otváranie takých tém, ktoré poskytnú čo najkomplexnejší a čo najreálnejší pohľad na jednotlivých kandidátov a ich vhodnosť zastávať danú pracovnú pozíciu. Úspešnosť dynamického výberu je veľmi vysoká a výsledkom sú kandidáti, ktorí sa na danú pozíciu najviac hodia odborne, komunikačne, ľudsky, motivačne a ako manažéri.

JEDINEČNOSŤ METÓDY

Dynamický výber je svojím spôsobom jedinečný, pretože:

  • smeruje k získavaniu objektívnych informácií o schopnostiach a zručnostiach, hodnotách a motivácii potenciálnych záujemcov o prácu
  • poskytuje podrobnejšie informácie o interpersonálnom pôsobení uchádzača v záťažovej situácii a o jeho komunikačných zručnostiach, nakoľko sa vykonáva sa formou aktívneho sociálneho výberu skupinovou formou

Úspešnosť dynamického výberu je veľmi vysoká a výsledkom sú kandidáti, ktorí sa na danú pozíciu najviac hodia odborne, komunikačne, ľudsky, motivačne a ako manažéri.

kontaktujte nás