• Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  To, že človek nie je len chlebom sýty, je známy fakt. Nikto sa nemôže vzdať uznania, ak nechce žiť v neistote, zatrpknutý a nešťastný. V našich organizáciách je úsporné ekonomické zaobchádzanie s uznaním podnetom mnohých psychologických hier na získanie ocenenia. Prieskumy spokojnosti pravidelne poukazujú na závažný deficit uznania v organizáciách.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Personálna práca sa stala viac odbornou, využíva a rozvíja sofistikované pracovné metódy a postupy, kladie väčší dôraz na strategické aspekty riadenia ľudských zdrojov, flexibilita a výkonnosť sú kľúčové slová systémov personálnej práce. Personálni manažéri sa stali súčasťou vrcholového vedenia. S týmito zmenami súvisí aj záujem vedenia o identifikovanie prínosu personálneho útvaru pre dosahovanie úspechu organizácie.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Dávať je príjemnejšie, ako dostávať. Pri kritike je to inak: konštruktívna kritika ako manažérska technika je väčšinou ignorovaná. Treba povedať, že neprávom. Ak chceme byť dlhodobo úspešní, je potrebné naučiť sa s ňou pracovať. Kritika je viac ako spätná väzba.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Pojem kontroling predstavuje systém finančného riadenia, prostredníctvom ktoréhoje možné plánovať, kontrolovať a ovplyvňovať finančný stav organizácie. Personálny kontroling predstavuje systematickú a celistvú koncepciu aktívnej tvorby, koordinácie a ďalšieho rozvoja činnosti riadenia ľudských zdrojov, s prepojením na oblasť plánovania, získavania informácií, kontroly a analýzy s cieľom sprehľadnenia personálnej oblasti a jej priblíženia potrebám riadiacich pracovníkov aj zamestnancov.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás