• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička
  Zámerom Európskeho roku aktívneho starnutia 2012 bolo podporiť kvalitu života a dobré životné podmienky európskeho obyvateľstva, najmä starších ľudí, a podporiť solidaritu medzi generáciami. Dobrý pracovný život je dôležitým východiskom na podporu aktívneho starnutia. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci preto zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečení aktívneho starnutia prostredníctvom lepšieho a dlhšieho pracovného života. Dobrá práca podporuje aj spoluprácu medzi mladou generáciou, generáciou v strednom veku a staršou generáciou.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Systémy riadenia organizácií sa už 70 rokov zaoberajú kvalitou. Systémy manažérstva kvality sa formovali normatívne (napr. ISO radu 9000, či 14000) ale aj nenormatívne, založené na filozofii TQM, čiže komplexného manažérstva kvality. Európskou odozvou bolo založenie nadácie European Foundation for Quality Management.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Profesionálna komunikácia zo zamestnancami je jednou z najúčinnejších pák vedenia ľudí a organizácie. Vedieť používať tento nástroj v podstate nie je vôbec ťažké, keď si manažment spoločnosti postaví za cieľ otvorenosť a hodnovernosť. Napriek tomu sa oplatí rešpektovať niekoľko užitočných princípov, ktoré sú v tomto príspevku konkretizované pravidlami.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás