• Pridané | kategória Kariérny rast | autor Jozef Ďurian
    Neúprosné starnutie spoločnosti a zamestnancov pri neklesajúcej nezamestnanosti je typické pre hospodárstvo rozvinutých krajín. Organizačné optimalizácie smerujú k využívaniu plochých organizačných štruktúr s menším počtom hierarchických stupňov. To vedie k menším počtom manažérskych pozícií, čo znamená menej príležitostí pre kariéru zamestnancov.
    Pokračovať v čítaní...

  • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička
    Tvoriví ľudia dnes hrajú kľúčovú rolu pre udržateľnosť organizácie. Avšak viesť ich nie je vôbec jednoduché. Na jednej strane im treba nechať priestor, aby mohli rozvinúť svoju kreativitu. Na druhej strane ich treba stále monitorovať, aby „nenarazili“.
    Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás