• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
    Pri interpretácii výsledkov ukazovateľov sa vždy dostaneme k otázke – „Kedy môžem byť s výsledkom spokojný“. Požadovanú úroveň výsledku zvyčajne stanovujeme na historickom princípe, alebo podľa vopred definovanej požiadavky na výsledok. Pri takýchto prístupoch nemôžeme mať istotu, že výsledky, s ktorými sme spokojný sú konkurencieschopné a ani netušíme či a o koľko sa dajú zlepšiť. Odpoveďou na podobné úvahy je BENCHMARKING. V prípade využitia ukazovateľov na účel porovnávania výsledkov personálnych ukazovateľov s výsledkami iných podnikov hovoríme o personálnom benchmarkingu.
    Pokračovať v čítaní...

  • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
    Tréma je v podstate strach z hodnotenia našej osoby druhými ľuďmi. Tento sociálny strach je pre mnohých ľudí silnejší, ako obava z fyzickej neexistencie: v hierarchii strachov na prvom mieste nie je strach zo smrti, ale obava zo zosmiešnenia, zo „straty tváre“.
    Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás