• Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Len nevynechať žiadnu firemnú oslavu a nebyť sám počas obedňajšej pauzy: treba zháňať čo možno najviac kontaktov, veď človek nevie, kedy ich môže potrebovať! Mnohí ľudia si vysvetľujú networking po svojom. Ale je možné zmysluplne rozvíjať svoju kariéru, keď je starostlivosť o vzťahy spojená s účelom?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Mnoho manažérov ešte v dnešnej dobe uvažuje v kategóriách nadriadený – podriadení. Skúsme sa zamyslieť nad týmto, dnes už naozaj neaktuálnym, i keď v mysliach mnohých ešte stále funkčným modelom. Hneď v úvode treba povedať, že nadriadený nie je v prvom rade nič iné, iba výsledok organizačnej štruktúry. Jeho autorita je „pozičnou“ autoritou ...
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Súčasné kariérne možnosti sú skutočne veľké a rozmanité, ale na druhej strane aj vaša osobná zodpovednosť za kariéru je oveľa väčšia, ako to bolo kedysi. Na to, aby ste profesionálne uspeli, vám nepostačia odborné kompetencie – kľúčová je schopnosť triezveho pohľadu na vlastné možnosti, konštrukcia a naplánovanie jednotlivých krokov.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Strední manažéri sú v mnohých organizáciách dlhodobo nevšímaným „druhom“. Neexistujú ani jednoznačné vzdelávacie koncepty, ktoré by definovali ich rolu a jasne vysvetľovali obsah ich pracovnej pozície. Žiadny div, že vo vzťahu k strednej manažérskej úrovni dochádza k mnohým nedorozumeniam vedúcim až k presvedčeniu, že stredný manažment je nadbytočný. V skutočnosti býva podnikateľský úspech organizácie tým väčší, čím intenzívnejšie sa stredný manažment podieľa na vedení.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Nové oddelenie, nová pobočka alebo rovno nový zamestnávateľ: dnes manažéri menia svoje pozície častejšie, než kedykoľvek predtým. Mnohí preberajú každé tri až päť rokov iné úlohy a stoja pritom opakovane pred rovnakými výzvami. Možno tou najväčšou je: ako si získať sympatie tímu a zároveň sa jasne pozicionovať ako manažér?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Ponárajú sa do svojej roboty, až sa stávajú neviditeľnými. Nezúčastňujú sa hlučných debát svojich kolegov. Všetko to predvádzanie a hlasný svet nemajú radi. Reč je o introvertných spolupracovníkoch. Tichí pracanti sú v našom hlučnom svete často ignorovaní, v pracovných tímoch rýchlo prehliadaní a podceňovaní. Je to fatálne, pretože títo tichí kolegovia majú nepostrádateľné silné stránky, ktoré si ich okolie nebýva vedomé.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Sebakoučovanie nie je nič mystické, človek sám sebe je najlepším koučom, je mu vlastná prirodzená tendencia k plnému rozvoju: náš psychický vývoj sa začína počatím, učíme sa na základe vlastnej skúsenosti, prostredníctvom pokusov a omylov, úspechov aj zlyhaní. Sebakoučing znamená, že v určitom okamžiku vezmeme svoj rozvoj systematicky do vlastných rúk a vedome ho začneme riadiť.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  To, že človek nie je len chlebom sýty, je známy fakt. Nikto sa nemôže vzdať uznania, ak nechce žiť v neistote, zatrpknutý a nešťastný. V našich organizáciách je úsporné ekonomické zaobchádzanie s uznaním podnetom mnohých psychologických hier na získanie ocenenia. Prieskumy spokojnosti pravidelne poukazujú na závažný deficit uznania v organizáciách.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  O strachu ľudia neradi hovoria a keď aj príde na debatu, často sa tvária, že sa ich netýka. Ako keby bola táto téma stigmatizovaná: Ja a strach? No určite! Som v pohode! Držíme fasádu, nech to stojí, čo to stojí. Strach – difúzny pocit nebezpečenstva sa stal permanentným sprievodcom moderného človeka. Je to emócia, ktorá je však pre mnohých nezlučiteľná s rolou manažéra. V organizáciách je preto strach často negovaný – ako keby neexistoval.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Manažment hodnotí svojich spolupracovníkov, títo zasa svojich nadriadených, personalisti vyhodnocujú silné, slabé stránky a potenciál hodnotených a poskytujú feedback zainteresovaným. Nikdy predtým sme nedostávali toľko informácií o sebe – akí sme a akí by sme mali byť. Takýto príliv spätnej väzby má však dôsledky – strácame sa čoraz viac sami sebe. Kto vlastne sme? Ako rozvíjať svoju ozajstnú identitu na pracovisku?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Dávať je príjemnejšie, ako dostávať. Pri kritike je to inak: konštruktívna kritika ako manažérska technika je väčšinou ignorovaná. Treba povedať, že neprávom. Ak chceme byť dlhodobo úspešní, je potrebné naučiť sa s ňou pracovať. Kritika je viac ako spätná väzba.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Stroj času je koučingový nástroj pomáha v ťažkých rozhodovacích situáciách, keď sa klient cíti byť uviaznutý v slepej uličke. Je vhodný na identifikáciu vlastného hodnotového rebríčka, typických životných vzorov a vzorov správania.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Aj napriek tomu, že to znie absurdne, v organizáciách sa to bežne deje: manažéri vykonávajú prácu, ktorú by mali robiť členovia ich tímov. Zamestnanci šikovne posúvajú prácu smerom nahor – a manažéri si to všimnú až vtedy, keď sa ich stôl prehýba pod ťarchou papierov. Tento fenomén sa nazýva „Monkey Business“.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  V priamej komunikácii s ľuďmi sa stáva, že aj napriek našej úprimnej snahe byť konštruktívny, rozhovor skončí výsledkom, s ktorým nie sme spokojní. Opakovane skĺzneme do rovnakých, zdanlivo bezvýchodiskových situácii. Dostali sme sa do tzv. dramatického trojuholníka. Človek je pri stretnutí s druhým často uväznený vo svojej role. Zvyčajne sa jedná o tri konkrétne roly, prenasledovateľa, obete a záchrancu.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Profesionálna komunikácia zo zamestnancami je jednou z najúčinnejších pák vedenia ľudí a organizácie. Vedieť používať tento nástroj v podstate nie je vôbec ťažké, keď si manažment spoločnosti postaví za cieľ otvorenosť a hodnovernosť. Napriek tomu sa oplatí rešpektovať niekoľko užitočných princípov, ktoré sú v tomto príspevku konkretizované pravidlami.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás